Göz Kapağı Estetiği

 

Sosyal ilişkilerimiz öncelikle göz göze, gözler arası temas kurarak başlar. Bu yüzden göz çevresindeki ufak değişiklikler hemen dikkatimizi celbeder. Ne yazık ki yaşlanmanın olumsuz etkileri de öncelikli olarak göz çevresinde ortaya çıkmaya başlar. Göz kapaklarındaki oluşan torbalanmalar ve kırışıklıklar hem yaşlanmaya bağlı ve hem de kalıtımsaldır. Erken yaşta başlayan kalıtımsal torbalanmalarda daha erken zamanlarda da operasyon ihtiyacı olabilir.

Peki nasıl olur da yaşlanma göz çevresini etkilemektedir. Aslında her şey yerçekimi ile başlamaktadır. Bildiğimiz gibi alın bölgesi yaşlanmayla birlikte yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye başlar. Böylece göz kapakları üzerindeki yük artar ve aşağıya doğru sarkmaya başlar.

Göz çevresindeki yağ torbalarını çevreleyen ince zar tabakasının da yaşla birlikte güçsüzleşmesi ile de yağ torbaları kendi ağırlığıyla birlikte dışarı doğru taşar.

Orta yüz bölgesindeki yumşak dokuların da yerçekiminin etkisi ile aşağı doğru sarkması ile birlikte, göz altlarındaki derin çizigilenmeler de sürece dahil olmaktadır.

Göz kapağı estetik ameliyatlarında genelde üst göz kapağında bulunan fazla deri ve yağ torbaları birlikte alınmaktadır. Alt göz kapağında ise durum biraz daha değişiktir. Alt göz kapağı bölgesinde bazen fazla yağ torbaları fazla cilt ile birlikte alınırken, bazen de orta yüz bölgesinin sarkma durumuna göre yağ dokusu alınmayıp, orta yüz bölgesindeki sarkan yağ dokusu ile birleştirilerek orta yüz bölgesinin yukarı doğru asılması gerekebilmektedir.

Hangi tekniğin kullanılması gerektiğini doktorunuz sizinle konuşarak karar verecektir. Sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösteren göz çevreniz böylece daha taze, genç ve dinç görünüme kavuşmaktadır.

Göz Kapağı Estetiği

Göz kapağının çok fazla sarktığı kimi hastalarda, görme alanında bozulmalar da görülebilir. Operasyon öncesinde yüzünüzde görmek istediğiniz değişiklikleri doktorunuz ile açık olarak paylaşmanızı öneririm.

PAYLAŞIN: