Revizyon Rinoplasti

 

Burun estetiği operasyonu burun şeklinde ve fonksiyonlarındaki sorunlarda uygulanan estetik bir operasyondur. Burun içinde bulunan kemik ve kıkırdak dokuda kalıcı değişimler yapılarak, burun şekli ve fonksiyonlarda düzenlemeler gerçekleştirilir. Literatürde burun estetiği ameliyatı geçiren her dört hastanın birinde çeşitli sorunlar ortaya çıktığı ve revizyon bir ameliyata ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Burun estetiği ameliyatı olmasına rağmen, sorunları geçmeyen ya da sorunlarının devam ettiğini düşünen hastalarda yeniden düzeltme için revizyon burun estetiği ameliyatı yapılabilir. Hastalarda yeni oluşturulan burun şeklinden ya da solunum sıkıntısından kaynaklanan sıkıntılar olabilir. Bazı hastalarda yeni burun şeklini gördüklerinde üzerinde bazı değişimler yapılmasını isteyebilir. Çünkü burun estetiği kişiye özel yapılan bir estetik operasyondur. Hastanın memnuniyeti ölçüsünde ameliyatın başarısı söz konusudur. İnsanlar doğuştan olan sorunları bu derece sorun etmezler.

Ancak kendi istekleriyle estetik operasyon sonucunda oluşan sorunları daha fazla büyütürler. Revizyon burun estetiği ilk ameliyata oranla hem hasta açısından, hem de doktor açısından daha zor koşullarda ilerler. Buna rağmen burun cerrahının hastasını rahatlatması, gereken bilgilendirmeyi yaparak güven kaybı yaşanmamasını sağlaması ve revizyonla birlikte sorunların giderilmesini sağlamalıdır.

Revizyon burun estetiği ne zaman yapılmalıdır?

Burun estetiği ameliyatı olan hastalarda yeni oluşturulan burun şekli hemen görülemez. İlk zamanlarda burun ve yüzde oluşan ödem ve morluk buna engel olur. Bu etkilerin geçmesi için hastaların belirli bir süre beklemesi gerekir. Yeni burun şeklindeki olumsuzluklar için hemen karar vermemesi gerekir.

Yeni burun şeklinde ödem kaynaklı bir memnuniyetsizlik varsa minimum 6 ay veya 1 yıl beklenmelidir.

Bu yüzden revizyon ameliyatın yapılması için tam iyileşmenin beklenmesi ve burun şeklinin buna göre değerlendirilmesi gerekir. Bu süreden önce yapılan ikinci ameliyatlarda, elde edilecek başarı oranı düşük olur. Burun oturduktan sonra revizyon ameliyatına karar verilmelidir. Hasta ile yakın bir dialogda kalınarak revizyon süreci yönetilmelidir.

Ancak yeni burunda eğrilik ve düşüklük gibi şekilsel bozukluklar gözlemleniyorsa, bunun giderilmesi için 3 aylık bir sürecin sonrasında revizyon burun estetiği ameliyatı yapılabilir.

Revizyon burun estetiği hangi doktor tarafından yapılmalıdır?

Revizyon ihtiyacı duyulduğunda, bu operasyonun burun estetiği ameliyatını yapan doktorun yapması en doğrusudur. İlk ameliyatta dokulardaki iyileşmede sorun yaşanmadıysa, ilk ameliyatı yapan doktorunuzun operasyonu yapması uygun olacaktır. Çünkü doktorunuz ilk ameliyatta burun içinde ve dış yapısında neler yaptığını bilir. Bu nedenle revizyon ameliyatı sırasında yapılacak değişikliklerde daha başarılı olur.

Ancak hasta hekim arasında bir güven kaybı veya iletişimsizlik ve empati eksikliği söz konusu ise hasta daha ehil başka bir doktora yönelebilir. Yeni doktorun tam ameliyatı ve notlarını bilmesi, öncesindeki burun fotoğraflarının incelenmesi, defektif alanların belirlenmesi ve nasıl rekonstrükte edilip düzelteceğini hastası ile detaylıca konuşması lazımdır.

Revizyon burun estetiği ameliyatında doku ihtiyacı nasıl karşılanır?

revizyon burun estetiği nedir

Revizyon Burun Estetiği

Revizyon ameliyatları daha önceden yapılan burun estetiği üzerinde düzeltmeler yapılmasına olanak verir. Yani burun şekli yeniden düzeltmeyle yapılandırılacaktır. Bu nedenle ameliyat sırasında yapılan işlemlere göre hemen tamamında kıkırdak ihtiyacı olabilir. İlk ameliyatta burun içindeki kıkırdak doku kullanıldığından, vücutta başka alanlardan kıkırdak doku alınması gerekebilir. Bu durumda kulak kepçesi ya da kaburga kıkırdakları söz konusu olur. Kulaklardan kıkırdak alınması herhangi bir sorun yaratmaz. Kıkırdak dokunun alınmasından sonra, sadece kulakların bir gün süreyle bandajlı kalması gerekir. Kulaklardan yeteri kadar kıkırdak alınamazsa, kaburga kıkırdaklarından ihtiyaç karşılanır.

Hastaların vücutlarından kıkırdak doku alınmasını istememesi halinde, kadavradan ya da bazı sentetik ürünlerden kıkırdak elde edilebilir.

Fakat bu tercih enfeksiyon, vücudun dokuyu kabul etmemesi, volüm azalması gibi sorunları gündeme getirebilir. Bu yüzden uzmanlar her zaman hastanın kendi dokularını daha güvenli kabul ederler. Belli özel durumlarda diğer prosedürler de geçerli olabilir.

Revizyon burun estetiği yapılması için hangi sebepler olabilir?

İkinci operasyonun talep edilmesi, hastanın nefes alma sorunlarından ya da burun şeklindeki istenmeyen sorunlardan kaynaklanabilir. Hasta memnuniyeti burun estetiğinde önemli olduğundan, gerçekleştirilebilecek her değişim revizyon burun estetiğinde yerine getirilir.

Hastanın daha düşük burun isteği varsa revizyon burun estetiğinde ne yapılır?

Hastanın ilk ameliyatında burun içinden yeteri kadar doku çıkarılmamış olması bu sorunu gündeme getirebilir. Ameliyat planına göre gerçekleşen burun estetiğinde, bu durum en fazla görülen sorunlar arasında yer alır. Yapılan revizyon ameliyatta burun içindeki fazla doku alınarak, kolayca hastanın talebi yerine getirilir.

Hastanın daha kalkık burun isteği varsa revizyon burun estetiğinde ne yapılır?

Hastanın böyle bir talebi olursa, revizyon burun estetiği ameliyatında daha zorlu işlemler yapılır. Çünkü düşük burnu kaldırmak, kalkık burnu indirmekten daha zorludur. Bunun yapılması için, vücuttan başka bir alandan kıkırdak doku alınması gerekir.

Alınan kıkırdak doku burun içine yerleştirilerek, hastanın kalkık burun isteği yerine getirilir.

Hastanın burun sırtının az alındığını belirtmesi halinde revizyon burun estetiğinde ne yapılır?

Burun estetiği olan bir hastanın yeni burun şeklinde hala kemerli yapının düzelmemiş olması halinde, ikinci operasyona gerek duyulur. Bu düzeltme de kolayca yapılabilir.

Burun içindeki kemik ve kıkırdak doku fazlalığı törpülenerek, burundaki kemerli yapı giderilir.

Hastanın burun sırtı fazla alınmışsa, revizyon burun estetiğinde ne yapılır?

Bu sorunda burun estetiği sırasında burun sırtından alınan dokunun fazla olması, dolayısıyla göze hoş gelmeyecek şekilde burun sırtında çökük bir görünümün oluşmasına neden olur. Bunun revize edilmesi gerekir.

Yine burun sırtına kıkırdak doku ilavesi yapılacağından, başka alanlardan alınan doku burun sırtına ilave edilir.

Burun estetiği sonrasında burun tıkanıklığı olursa, revizyon gerekli midir?

Burun estetiği ameliyatında yapılacak değişimler hastada burun tıkanıklığı sorunu yaşanmamasını sağlamalıdır. Ameliyatta hem var olan nefes alma sorunları giderilmeli, hem de yapılan değişiklikler burun tıkanıklığına neden olmamalıdır.

Hasta ameliyattan sonra iyileşme dönemini geçirmesine rağmen, burun tıkanıklığı sorunu yaşıyorsa, revizyon burun estetiği ameliyatı kaçınılmaz olur.

Burun içi fizyolojisinin tam anlamı ile oturması ve karar verme 6. aydan sonra olmalıdır.

Revizyon burun estetiğinde yeniden ameliyat planı yapılır mı?

İkinci operasyonun başarılı bir şekilde geçmesi için, burun cerrahı tarafından eksiksiz bir ameliyat planı yapılmalıdır. Burunda yapılacak düzeltme işlemleri belirlenmeli, yapılacak işlemlere göre doku ihtiyacı tespit edilmeli, bunun nereden sağlanacağı gibi belirlemeler mutlaka yapılmalıdır. Çoğu burunda burunu açmadan tam net bir fikir vermemektedir, dolayısı ile, cerrah her türlü duruma hazırlıklı halde hastasının onayını alarak ameliyata girmelidir.

Revizyon burun estetiği ameliyatında burun yeniden şekillendirilebilir mi?

Burun şeklinin yeniden yapılması revizyon ameliyatlarda tam anlamı ile mümkün değildir. Bu nedenle ilk ameliyat sırasında deneyimli bir burun cerrahı işe girişilmeli, ameliyat planı en iyi şekilde yapmalı ve hastanın memnuniyeti sağlanmalıdır. Revizyon burun estetiği sadece ilk ameliyatta yapılan şekillendirme üzerinde düzeltmeler yapabilir. Bunu dikkate alarak, ilk ameliyatın değeri bilinmelidir.

Revizyon ameliyatları daima ilk ameliyatlara göre çok daha zordur ve başarı şansı ilk ameliyata göre daha düşüktür ancak yine de ehil ellerde çok daha tatmin edici sonuçlar alınabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır.

Tecrübeli, ehil, iletişimi güçlü ellerde yüz güldürücü sonuçlar alınabilir.

PAYLAŞIN: