Etnik Rinoplasti

Eklenme Tarihi: 11/7/2020

 

Nesilden nesle geçen genetik aktarımlar ile her bir etnik grup kendi etno-kültürel, melez ve coğrafi özelliklerine ait yüz fenotipleri ve burun karakteristiklerine sahip olmaktadır. Genetik çeşitliliğin ortaya koyduğu bu durum estetik alanına da tezahür etmiştir. Şöyle ki; kişinin sahip olduğu etnik kökenlerine ait karakteristik özellikler göz önüne alınarak kişinin yüzündeki orantısızlıkların estetik amaçlı düzeltilmesi Etnik Estetik Cerrahi, bu amaçla gerçekleştirilen burun ameliyatı ise Etnik Rinoplasti olarak adlandırılmaktadır.

Etnik rinoplasti operasyonlarında, kişilerde bulunan etnik farklılıkların ameliyat yoluyla tektipleştirilmesi değil, aksine kişinin sahip olduğu karakteristik burun özelliklerinin yüz ile uyumu korunarak, varsa burundaki işlevsel sorunların düzeltilmesi ve estetik bütünlüğün sağlanması amaçlanır.

1800’lü yıllardan itibaren yapılan antropolojik çalışmalar ile dünya üzerinde Kafkas, Afro-Amerikan, Afrikalı, Orta Doğulu, Latin Amerikalı, Asyalı ve İspanyollar gibi birçok farklı etnik grup olduğu tespit edilmiş ve bu etkin gruplar incelenerek her birinin farklı karakteristik fiziksel özellikleri olduğu anlaşılmıştır. Etnik rinoplasti her bir etnik grubun farklılık gösteren özelliklerine ve gereksinimlerine cevap verebildiği için günümüzde giderek popülerleşmeye başlayan bir rinoplasti yöntemidir. Farklı genetik özelliklerden ötürü değişen burun tipleri için yapılan rinoplasti ameliyatlarında kullanılan yöntemler de farklılık göstermektedir.

Etnik rinoplasti ile burunda kıkırdak azaltma veya çoğaltma işlemlerinin yanı sıra yeniden şekillendirme ve modelleme yapılmaktadır. Kafkas kökenliler için yapılan klasik burun küçültme ameliyatları çıkıntılı kemiğin ve kıkırdak dokusunun alınmasını gerektirmekte iken Afro-Amerikan kökenli kişilerde ve Asyalılarda etnik rinoplasti daha çok burun büyütme, kıkırdak ekleme ve burun tabanını daraltma şeklinde gerçekleştirilmektedir. Hastaların yüzüne uygun bir burun elde etmek için kıkırdak greftleri ve anti-alerjen implantlar kullanılabilir. Eklenen implantlar ve kıkırdak greftleri sayesinde burun hatları daha belirgin hale getirilir. Operasyonlarda tercih edilen kesi yöntemleri ise ikiye ayrılır. Açık ve kapalı şekilde gerçekleştirilen operasyonların arasındaki en önemli fark iyileşme sürecinde hissedilir. Kapalı bir şekilde gerçekleştirilen etnik rinoplasti, açık bir rinoplasti ameliyatına oranla daha hızlı iyileşmektedir.

Hastalar genel olarak rinoplasti ameliyatı olmayı isterken sahip oldukları benzersiz özellikleri ve karakteristik yüz yapılarını korumak istemektedir. Etnik rinoplasti, hastaların yüz oranlarına ve genel görünümlerine uygun bir burun kontürüne sahip olmasını sağlamaktadır. Etnik rinoplasti, her bir etnik grubun sahip olduğu yüz standartları hakkında deneyim ve uzmanlaşma gerektiren özel bir alandır. Operasyon öncesinde hastanın burnunun yüzüne olan oranı hesaplandıktan sonra yüze en uygun burun şekli tasarlanır. Elde edilen doğal sonuçlar ile hastanın arzuladığı görünüme kavuşması sağlanır. Burun yeniden şekillendirilirken yüzün asimetrisi dengelenir ve yan profilden bakıldığında belirgin bir değişiklik elde edilir. Tüm bunların yanında eğer travmalardan, kazalardan veya doğuştan meydana gelmiş olan nazal septum deviasyonu problemi varsa aynı ameliyatta söz konusu deviasyon da düzeltilir. Tüm bunların sonucunda hastanın yaşam kalitesinde ve özgüveninde artış görülür.

Bu konuda unutulmaması gereken en önemli nokta etnik rinoplasti yaptıracak olan kişinin 18 yaşından büyük olması ve gelişimini tamamlamış olmasıdır. Bu sayede etnik rinoplasti sonrasında elde edilecek sonuçlar kalıcı olacaktır. Çünkü ameliyat sonrasında yaşayacağı fiziksel değişime psikolojik olarak hazır olmayan hastalara etnik rinoplasti önerilmemektedir.

Ameliyat sonrasında görülen şişlik ve morarmalar 3 ile 4 hafta arasında büyük ölçüde iyileşmektedir. Bu süreçte hasta, doktor önerisi ile verilen burun spreyini kullanarak burnunu nemli tutmalıdır. Rutin hayatına devam eden hastanın yaklaşık 4 hafta kadar ağır egzersizlerden kaçınması gerekmektedir. Etnik rinoplasti sonucunda burunun nihai görünümüne ulaşılması için 1-1,5 yıl arasında bir süre geçmesi gerekmektedir.

Konsültasyon ve tedavi için Prof.Dr.Selçuk İnanlı klinik ile iletişime geçebilirsiniz. 

PAYLAŞIN: