Otoplasti Nedir ve Nasıl Yapılır?

Eklenme Tarihi: 8/21/2020

 

Otoplasti, kulakların hem fonksiyonel hem de estetik olarak görünümünü iyileştirmek için gerçekleştirilen kulak estetik operasyonudur. Bu operasyonla kulakların şekli, boyut ve konumu değiştirilip yüz ölçülerine uyumlu olarak görünümü ve işlevi iyileştirilir. Fakat kulak yerlerini değiştirmediği gibi duyma yetimize de etki etmez. Yaralanma ya da doğum kusuru nedeniyle oluşmuş dış kulaktaki kusur, otoplasti ile yeniden şekillendirilebilir. Özellikle çocuklarda yüzden uzaklaşmış, belirgin kulakların düzeltilmesi için otoplastiye başvurulmaktadır.

Otoplasti, çocukluk döneminde sık görülür fakat her yaşta hasta için uygulanabilecek bir operasyondur. Çocuklarda en erken olarak kulakların tam boyutuna ulaşmasıyla (yaklaşık olarak 5 yaş) yapılabilir. Bazen acil durumlarda bu operasyonlar 3 yaşına kadar geri çekilebilmektedir. Beş yaşın üzerindeki sağlıklı, ciddi hastalığı olmayan, sigara içmeyen her kişi bu operasyon için aday olabilir. Kulakların yüzden uzak olması, bir ya da iki kulağın iki yana çıkık olması, sarkık kulaklar, büzüşük kulaklar, asimetrik kulaklar, kulakların yüz ölçülerine göre boyutunun aşırı büyüklüğü, çeşitli dış kulaktaki şekil bozuklukları ve önceki otoplasti sonucunun yetersiz olması nedeni ile otoplasti yapılabilir.

Kulakların başın kenarından 2 santimetreden daha fazla öne çıkması durumunda, göze daha belirgin olarak görünecektir. Bu durum özellikle çocuklarda akran zorbalığına maruz kalmalarına yol açarak, özgüvenlerinin zedelenmesine neden olabilmektedir. Kulaklardaki şekil ve boyut bozuklukları genellikle kişide özgüveni etkiler ve kulaklarını saklamaya çalışmasına neden olur. Otoplasti ile kulaklar yüz oranlarına göre dengelenerek, normal boyutlara çekilmektedir. Daha doğal bir görünüme kavuşan kulaklar daha az dikkat çekecektir. Hastanın anatomik yapısına göre en uygun boyutlara getirilen kulaklar ile özgüvenin tekrar kazanılmasına ve benlik saygısının artmasına yardımcı olmaktadır.

Otoplasti sonuçları için gerçekçi beklentiler içinde olmak ve özel endişelerin doktora iletilmesi önemlidir. Belirsizliğe yer bırakmadan daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunuz durumlarda sorularınızı yöneltmekten çekinmeyin. Tıbbi geçmişiniz konusunda doktorunuzu doğru bilgilendirmeli varsa geçirdiğiniz kulak rahatsızlıklarınızı ve kullandığınız ilaçlarınızı aktarmalısınız. Doktorunuz kulağınızı fiziksel olarak muayene edip, ölçüm yaparak yüzünüze oranını ve simetrisini inceleyecektir. Kulaklarınızın mevcut durumu, müdahaleden sonra oluşacak değişiklikle ilgili kıyaslama için referans olarak fotoğraflanacaktır.

Kulak estetiği cerrahisinde uygulanan birkaç farklı yöntem söz konusudur: Bazen gelişmemiş küçük kulaklar için dış kulağın ölçüleri büyütülerek kulak büyütme operasyonu yapılır. Yüz ölçülerine göre büyük kulaklara sahip kişilerin de kulak boyutları küçültülerek kulak küçültme operasyonu yapılmaktadır. Kulakların yüzün iki yanına doğru çıkık olması yani kepçe kulak diye tabir edilen kulaklar başa yaklaştırılarak kulak sabitleme operasyonu yapılmaktadır.

Otoplasti operasyonları genel anestezi altında yapılabilmektedir. Genel anestezi çoğunlukla çocuklara önerilmektedir. Operasyon sırasında kullanılacak teknikler, kulaklarda yapılacak değişiklik sahip olduğunuz otoplasti tipine göre değişebilecektir. Estetik cerrahı, eksik kıvrımları yeniden oluşturmak ve kulağınızı başınıza yakın bir şekilde konumlandırabilmek için kıkırdağa form kazandıracaktır. Cerrahınızın seçtiği tekniğe göre insizyon yeri kulağınızın arkasında ya da kulağınızdaki kıvrımların içinde de olabilir. Kulağınızda eğer gerekli görülürse kıkırdak ve deri çıkarılabilir. Kıkırdak doğru pozisyona getirilerek kalıcı dikişlerle katlanarak şekillendirilir ya da kıkırdak kulağa aşılanarak kulak dokusunu manipüle edilir. İnsizyon yeri dikişlerle kapatılarak operasyon bitirilir.

Otoplasti memnuniyet oranı yüksek ve oldukça başarılı sonuçlar veren cerrahi bir estetik yöntemidir. Görünümle ilgili olduğu için özellikle çocuklarda özsaygının gelişimi açısından yaşam kalitesini yükseltici bir etkiye sahiptir. Yaşı uygunsa operasyon isteğinin çocuktan gelmesi de önem taşımaktadır. Çocuk bu konuda bilgilendirilmeli, beklentiler konusunda aydınlatılmalıdır.

Konsültasyon ve tedavi için Prof.Dr.Selçuk İnanlı klinik ile iletişime geçebilirsiniz. 

PAYLAŞIN: